โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงข้างล่างนี้โดยละเอียดก่อนใช้บริการ    เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน


1. คำนำ

ระบบ DOSS เป็นระบบที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อบริการข้อมูลระหว่างตัวแทนจำหน่าย และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดเท่านั้นซึ่งมีชื่อเต็มว่า Dealer Online Service System

2. การเข้าไปใช้งานในระบบฐานข้อมูล

ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนั้น ในแต่ละ Dealer จะได้รับ User name และ Password แรกเข้าจากบริษัท และสามารถเปลี่ยนแปลง Password ได้ตามต้องการในแต่ละ User name นั้นๆ และเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถใช้งานกับฐานข้อมูลที่ตัวเองเกี่ยวข้องได้ตามปกติ

3. ข้อตกลงเรื่องความปลอดภัย

ตัวแทนจำหน่ายแต่ละตัวแทนจำหน่ายจะต้องรักษา Password ให้เป็นความลับที่สุดมิฉะนั้นอาจจะทำให้ข้อมูลของท่านถูกผู้อื่นเข้ามาทำลายได้และการทำงานในระบบนั้น Dealer ควรทำในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ควรพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนของ Dealer เจ้าอื่นโดยเด็ดขาด

4. ข้อบังคับตามกฏหมาย

ระบบ DOSS เป็นระบบภายในกลุ่มของ Dealer กับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เท่านั้นซึ่งทางบริษัทได้จัดทำระบบควบคุมความปลอดภัยในตัวระบบเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีผู้ไม่ประสงค์ดีกับทางบริษัท ซึ่งอาจจะเข้ามาในลักษณะการใช้ Password ของบุคคลอื่น เพื่อประสงค์ร้าย หรือ จากบุคคลภายนอกถ้าทางบริษัทตรวจพบว่าท่านเข้ามาเพื่อประสงค์ร้าย หรือเข้ามาเพื่อเป็นการทำลายข้อมูล บริษัทจะทำการดำเนินการทางกฏหมายทันที

    แผนกระบบสารสนเทศทางการตลาด
บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด